فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

گواهی نامه های شرکت آهن برش

 شرکت صنعتی آهن برش در داخل و خارج از افغانستان شهرت خاصی دارد و دارنده چهار نشان استاندارد بین المللی ISO 9001:2015، ۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱ و IEN 3836 معتبر می باشد.

99