فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

تاریخچه

شرکت صنعتی آهن برش در سال ۱۳۸۸ تاسیس گردید و تولیدات ابتدایی آن ساخت هنگر و مخازن نفت و آب از جنس استیل و گلوانیزه بود. این شرکت در سال ۱۳۹۳ با وارد کردن دستگاه های بسیار پیشرفته و استخدام کادر فنی، تولید مخازن گاز مایع را آغاز نمود.

شرکت صنعتی آهن برش مخازن گاز مایع را از نیم تن الی ۱۰۰ تن، طبق استندردهای بین المللی تولید می نماید.

این مخازن شامل مخازن ثابت ( ذخیزه ) و متحرک ( قابلیت نصب روی وسایل نقلیه برای انتقال گاز مایع ) می باشد.

شرکت صنعتی آهن برش با پیروی از جامعه میکانیک ایالات متحده آمریکا (ASME ) مجوز تولید را از جانب اداره ملی نورم و استندرد جمهوری اسلامی افغانستان دریافت نموده و در حال حاضر با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه ها به تولیداتش ادامه می دهد.